woensdag 6 april 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 boekenkast online
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  SERVICEPAGINA  >  BOEKENKAST ONLINE 
BOEKENKAST ONLINE

emancipatie.nl - boekenkast online

Boekenkasten beginnen doordat iemand het onhandig vindt dat boeken verspreid op stapeltjes liggen. Dat is hier niet veel anders. Uitgangspunten bij deze online boekenkast zijn:

 • alleen vermelding van publikaties (boeken, rapporten, artikelen) die online zijn of waarover voldoende (bibliografische) meta-informatie beschikbaar is
 • korte aanduidingen, want de correcte bibliografische gegevens liggen een muisklik verderop
 • eenzelfde publikatie wordt zo nodig in meer subrubrieken vermeld
 • voorts: links naar sites met bibliografische gegevens

We ontvangen graag suggesties voor aanvulling of verbetering. Mail ons


Index


Algemeen


Allochtone vrouwen
 - Zie ook: Sociale verhoudingen / diversiteit

Arbeid. En zorg.


Bètawetenschappen


Bouwen en wonen


Dagindeling / tijdbesteding

 • Koen Breedveld en Andries van den Broek: De meerkeuzemaatschappij. Facetten van de temporele organisatie van verplichtingen en voorzieningen (SCP-boek 2003-8, verschenen 17 juni 2003). Persbericht | Beschrijving | Hele publicatie (pdf) | Bestellen.


Economie / ondernemerschap

 • Romme, Karen: Mamma wordt ondernemer, een boek voor moeders die hun ideale baan willen creëren. Met een voorwoord van Annemarie Jorritsma. Uitvoerige aankondiging, met bestelwijze.
 • Schippers, prof dr. Joop: Arbeidsmarkt- en emancipatiebeleid: de vraag naar diversiteit. Rede uitgesproken ter gelegenheid van de aanvaarding van de leerstoel Arbeids- en Emancipatie-economie aan de Universiteit Utrecht, 14 maart 2001 (tekst ter beschikking gesteld door redenaar; in voorjaar 2001 verschijnt een definitieve, gedrukte versie)

Emancipatiebeleid

Filosofie
 • NOEMA: The Collaborative Bibliography of Women in Philosophy. This bibliography is a project in collaborative scholarship with a database now containing over 16,000 records representing the work of over 5,000 women. You are invited to participate in building a first-rate, comprehensive, and continuously up-dated bibliography of works by women in aesthetics, epistemology, ethics, logic, metaphysics, history of philosophy and philosophy of mind, of science, of art, and of many other subjects.
 • Northern Arizona University - Lots of options for finding articles and essays on women and Philosophy.
 • SWIP - The Society for Women in Philosophy was started in 1972 to promote and support women in philosophy. SWIP holds divisional meetings, meetings in conjunction with the meetings of the American Philosophical Association, and it publishes newsletters.

Geschiedenis

Gezondheid / lichaam

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)

Inkomen / sociale zekerheid


Internationaal / Internationale vergelijkingen

Kinderopvang

Leeftijd / levensloop / generaties

Leefvormen / ouderschap / opvoeding

Media


Migratie en integratie

 • Vrouwen in het migratiebeleid (E-Quality, december 2003). Ingegaan wordt op de genderaspecten van een aantal actuele thema’s binnen het migratiebeleid, te weten: vrouwelijke arbeidsmigratie,vrouwen en meisjes zonder verblijfsvergunning,domestic workers,prostitutie-migratie,Marokkaanse en Turkse huwelijksmigratie envrouwen en, meiden in de asielopv, ang. Het boek wordt afgesloten met een overzicht van relevante internationale verdragen en overeenkomsten.


Milieu / duurzame ontwikkeling 


 • Butter, Maureen E. : Emancipatie en duurzame ontwikkeling, een probleemverkenning.  Haren : Rijksuniversiteit Groningen, Biologiewinkel ; 1997. - Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. - Bevat: Deel I: Emancipatie en milieu in mondiaal perspectief. Deel II : Emancipatie en milieu in Nederland. - Met lit. opg.


Onderwijs / vorming / jeugdbeleid


Politiek / beleid

Recht

Recreatie / vrije tijd
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): Een motor als liefhebberij (Index, 1999, nr. 6 - Man/vrouw)
 • Pascale Peters: Vrije tijd als sluitpost (Index, CBS-Magazine, jaargang 2000, nr. 9). Vrouwen zijn in de periode 1975–1995 meer gaan werken. Die extra arbeidstijd compenseerden zij door minder onbetaald werk te doen en vrije tijd in te leveren. Voor mannen kan eenzelfde rekensommetje worden gemaakt, met bijna identieke uitkomsten: ze zijn tussen 1975 en 1995 iets meer gaan werken, ze deden iets meer onbetaald werk en ze hielden minder vrije tijd over.

S
ociale verhoudingen / gender / diversiteit

Vrouwenbeweging
 • Baalen, Anneke van : Brusterschap. Memoires, artikelen 1971-1997. De Bonte Was, 2003.
 • Edwards, Arthur : De vrouwenbeweging online. [] Een onderzoek naar het gebruik van Internet door vrouwenorganisaties in Nederland. Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit Sociale Wetenschappen, Opleiding Bestuurskunde. edwards@fsw.eur.nl - juni/juli 200. ISBN 90-9014980-5.
 • Feminisme, tis dat ? Klein weggeefboekje van Atalanta [kijk meteen even naar de rest van dit fonds].
 • Steen, Margit van der: Power comes from money, honey. Interview met Willy Stigter-Gonggryp en Aleid Sonke-Aalders. In: Margit van der Steen (red.), Vrouw en inkomen, NVR-reeks 22, Den Haag, 1988, pp. 7-10.
 • Vries, Annelies de : Pionierswerk op De Born (LOVER 2002, nr 4, rubriek Schatten uit het archief). Van 1933 tot 1994 werkten vrouwen op cursuscentrum De Born aan hun eigen ontwikkeling en aan die van de maatschappij. Ze kwamen in eerste instantie uit de SDAP en de Partij van de Arbeid, maar vanaf de jaren zeventig ook uit andere kringen. Voor duizenden vrouwen heeft De Born veel betekend, zowel op privé- als werkterrein. Ruim 11 meters archief in het IIAV – vol cursusprogramma’s, bouwtekeningen en foto’s – getuigen daarvan.

Wetenschap / vrouwenstudies