woensdag 6 april 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Databanken
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  SERVICEPAGINA  >  DATABANKEN 
DATABANKEN


AMAZONE, Centrum voor documentatie over het gelijke kansenbeleid in BelgiŽ en Europa. 

 • DIGMA - Database of Instruments for Gender Mainstreaming
  werd gerealiseerd in 2000 en 2001 met steun van de Europese Commissie in het kader van het vierde Communautaire Actieprogramma op middellange termijn inzake gelijke kansen voor mannen en vrouwen. De databank bevat de beschrijving van concrete Europese instrumenten voor gender mainstreaming en hun promotoren en partners. Mainstreaming is de recente strategie inzake gelijkekansenbeleid, waarbij in alle fasen en op alle niveaus van alle beleidsdomeinen rekening wordt gehouden met gelijke kansen. 
     

Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV)
 • Zie de overzichtspagina van databases van het IIAV. Hier vindt u toegang tot:
  • Boeken: Ruim 75.000 titels van boeken, rapporten, nota's, scripties en naslagwerken.
  • Artikelen: Ruim 20.000 titels van artikelen uit Nederlandse en ongeveer 20 buitenlandse tijdschriften vanaf 1988.
  • Tijdschriften: Ruim 5000 titels van 19e en 20e eeuwse vrouwentijdschriften uit binnen- en buitenland; ruim 500 titels betreffen lopende tijdschriften.
  • Biografische mappen: Mappen met biografische informatie over 6.500 Nederlandse en buitenlandse vrouwen, recensies van voornamelijk Nederlandse schrijfsters en interviews.
  • Integraal: De functie 'Integraal' maakt het mogelijk tegelijkertijd te zoeken in de aangegeven catalogi.
  • Bibliografisch bestand: Ongeveer 4.000 titels van boeken en tijdschriftartikelen die niet aanwezig zijn in de collectie van het IIAV.
  • Archieven: Gegevens en samenvattingen van archieven die het IIAV bewaart en ter beschikking stelt.
  • Egodocumenten: Gegevens en samenvattingen van ongepubliceerde egodocumenten van 169 vrouwen (persoonlijke stukken zoals dagboeken, herinneringen en brieven).
  • DAVA: De Databank Vrouwenarchieven - DAVA - bevat gegevens van archieven die zich in archiefbeherende instellingen in Nederland bevinden en van belang zijn voor de bestudering van de positie van vrouwen.
  • Agenda: Overzicht van landelijke, regionale en lokale activiteiten op het gebied van de positie van vrouwen: congressen, discussiebijeenkomsten, studiedagen, manifestaties en tentoonstellingen.
  • Onderzoek: De Databank Onderzoek Vrouwenstudies - DOV - geeft een overzicht van lopend onderzoek op het gebied van de positie van vrouwen en vrouwenstudies in Nederland.
  • Deskundigen: Het Deskundigenbestand Vrouwenstudies en Genderonderzoek - DVG - bevat gegevens van ruim 300 deskundigen die zich op academisch niveau bezighouden met vrouwenstudies, genderstudies en/of met de positie van vrouwen.
  • Mapping: Mapping the World of Women's Information Services is een Engelstalige database van ruim 350 vrouweninformatiecentra, -bibliotheken en -archieven uit meer dan 125 landen wereldwijd.
  • ZMV-database: Omvat de zmv catalogus, met circa 5.000 titels uit de IIAV-collectie die gaan over de positie van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen.De titels zijn een selectie uit de algemene catalogi en databases van het IIAV.
  • Website database: Links naar en beschrijvingen van websites die te maken hebben met de positie van vrouwen en of vrouwenstudies, zowel nationaal als internationaal.
  • Curricula Gender & Etniciteit: De Engelstalige database Expanding Horizons bevat universitaire curricula waarin gender en etniciteit gecombineerd worden binnen een variatie aan academische disciplines in met name Europa. 
      

MEER VAN ANDERSNEDERLANDSE VROUWENRAAD

 • Gender en Water database
  • Deze database wordt u ter beschikking gesteld door de Nederlandse Vrouwen Raad, commissie Duurzame Ontwikkeling.

RoSa, Vlaams documentatiecentrum en archief voor gelijke kansen, feminisme en vrouwenstudies