woensdag 6 april 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Colofon
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  SERVICEPAGINA  >  COLOFON 
COLOFON
emancipatie.nl is een uitgave van de stichting emancipatie online

Doelstelling

Doelstelling van deze website is hèt internetportaal voor aktuele informatie op emancipatiegebied in Nederland te zijn.

Aanpak

emancipatie.nl vestigt dagelijks de aandacht op informatie (krantenartikelen, persberichten, oproepen, publicaties, enz.) die relevant is voor het emancipatieproces (m/v) in Nederland. Daarnaast hebben wij links naar emancipatie-sites en andere relevante informatiebronnen, naar dossiers over emancipatie-onderwerpen en naar de belangrijkste overheidsinformatie op emancipatiegebied. Voorts hebben we een bescheiden - maar zeer bruikbare - digitale bibliotheek met emancipatierelevante publicaties. Op deze manier willen wij een startpunt zijn voor wie op zoek gaat naar digitale emancipatie-informatie.

Wij willen zoveel mogelijk samenwerken met andere aanbieders van emancipatie-informatie. In dat verband is al gestart met samenwerking met het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV). Door een subsidie van het Ministerie van SZW (DCE) zijn we inmiddels financieel in staat projecten te starten waarin de mogelijkheden tot verdere samenwerking en afstemming met andere vrouwen- en emancipatie-organisaties worden onderzocht. Voorts is gekozen voor een aanpak waarbij onderdelen van emancipatie.nl die een specialistisch karakter krijgen worden verzelfstandigd.

  • Eerste voorbeeld is de rubriek over het Vrouwenverdrag, die wordt omgezet in de site vrouwenverdrag.nl. Daarbij streven wij naar samenwerking met vrouwenorganisaties die bij de uitvoering van dit verdrag betrokken (willen) zijn.
  • Tweede voorbeeld is de site gelijkebehandeling.nl.
  • Verder bieden we sinds het najaar van 2001 het materiaal van de rubrieken Andere sites ook aan via twee dochters van Startpagina: emancipatie.pagina.nl en emancipatie-lokaal.pagina.nl

Geschiedenis

In 1999 is de (particuliere, onafhankelijke) Joke Smit Stichting begonnen artikelen van en informatie over de feministe Joke Smit (1933-1981) online te brengen. Hierop voortbouwend heeft zij de site emancipatie.nl ontwikkeld, om het emancipatieproces in Nederland in beeld te brengen. In de startfase (maart - september 2000) concentreerde de redactie zich op nieuws en actualiteiten en het Nederlandse emancipatiebeleid. Dat moet, vond zij, beter op het netvlies van Nederlandse vrouwen en mannen komen. Maar ook al in die fase is het informatie-aanbod voortdurend verbreed, zodat de site in korte tijd kon uitgroeien tot een van de belangrijkste digitale aanbieders van Nederlandse emancipatie-informatie. Op 29 mei 2001 heeft de Joke Smit Stichting haar internetactiviteiten (emancipatie.nl, vrouwenverdrag.nl en het beheer van een aantal voor de vrouwenbeweging relevante domeinnamen) overgedragen aan de door haar opgerichte stichting emancipatie online.

Redactie

emancipatie.nl wordt samengesteld met correspondenten uit de netwerken van de stichting emancipatie online en de Joke Smit Stichting. De eindredactie wordt gevoerd door Jeroen de Wildt en Carien Evenhuis.

Contact

Alle overige mailcorrespondentie kunt u zenden naar: redactie@emancipatie.nl


Copyrights

© alle informatie (teksten, afbeeldingen) van buiten deze site: bij de aanbieders daarvan of andere rechthebbenden. Wij streven naar duidelijke bronvermeldingen. Auteursrechthebbenden of anderen die menen dat door onze wijze van weergave inbreuk wordt gemaakt op hun rechten wordt verzocht contact op te nemen met de redactie.
© alle teksten Joke (Kool-)Smit: Erven Joke Smit, p/a Jeroen de Wildt

© copyright deze site / rubrieken / redactionele elementen / vormgeving / HTML (1997-2003): stichting emancipatie online. Neem bij twijfel contact op met de redactie. Alle links toegestaan.