woensdag 6 april 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Intro Emancipatie
 De vrouw beslist
 Vrouw en werk
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  EMANCIPATIE ALGEMEEN  >  INTRO EMANCIPATIE 
EMANCIPATIE : EEN INTRODUCTIE

Onder de titel Emancipatie: een introductie brengt emancipatie.nl de komende periode een reeks artikelen met beknopte informatie over actuele emancipatie-issues.
Bedoeld voor nieuwkomers op emancipatiegebied: scholieren en studenten, professionals in maatschappelijke en ambtelijke organisaties,.en voor alle anderen die een (eerste) indruk van emancipatie­kwesties willen krijgen.
En ook bedoeld voor wie het geheu­gen wil opfrissen, of voor wie wil nagaan of men op alle thema’s nog voldoende ‘bij de tijd’ is.

De bijdragen gaan in op: wat is hier uit emancipatie-oogpunt de actuele ‘kwestie’? Om welke vragen en knelpunten, feiten en cijfers gaat het precies? Hoe speelden die vragen in het nabije verleden? En: welke trends voor de toekomst worden inmiddels zichtbaar? Met zoeksuggesties en websites waar meer informatie te vinden is.

We kondigen alvast aan (voor zover nog niet gepubliceerd: werktitels):

Prof dr Joop Schippers Vrouw en werk: van uitzondering naar regel
Dr Hettie Pott-Buter Over kostwinners en alleenverdieners
Dr Erna Hooghiemstra Levensloop - na de 5-urige werkdag en het combinatiescenario
Prof dr Janneke Plantenga Over kinderopvang en verlof
Prof dr Anneke van Doorne-Huiskes Een levenlang leren
Dr Jantine Oldersma Vrouw en macht, een moeizame kwestie
Prof dr Pearl Dykstra Over ontgroening en vergrijzing
Prof dr Joyce Outshoorn De vrouw beslist. Over anticonceptie, abortus en voortplantingstechnologie
Mr Carien Evenhuis Is het nog tijd voor emancipatiebeleid?
Dr Bob Reinalda De betekenis van de Verenigde Naties
Dr Anna van der Vleuten De zegeningen van de Europese Unie?
Dr Mieke Verloo Emancipatie-effectrapportage: een instrument van formaat
Dr Irene Costera Meijer Vrouwen in de media: een zaak van kwaliteit
Dr Conny Roggeband Seksueel geweld, een publiek domein
Mr Jeroen de Wildt Gelijkheid en recht