woensdag 6 april 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Juli 2001
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JULI 2001 
NIEUW OP DE SITE - JULI 2001

De redactie was van 10 juli tot 6 augustus met vakantie; inmiddels hebben we onze werkzaamheden hervat.


10 juli 2001

9 juli 2001


8 juli 2001


7 juli 2001
6 juli 2001
5 juli 2001
4 juli 2001
3 juli 2001
 • In de rubriek Nieuws:
  • Nieuwsbrief 050 (27 juni t/m 3 juli 2001) verschenen
  • Staatssecretaris Verstand van SZW heeft bij brief van 3 juli 2001 drie rapporten over het emancipatie- ondersteuningsbeleid aan de Tweede Kamer aangeboden: 
   • het KPMG-rapport "Evaluatie Emancipatie-ondersteuningsbeleid 1998-2000" (niet elektronisch beschikbaar)
   • het NEI-rapport "EOS verdient beter!" (al in maart online gebracht op deze site); en 
   • een onderzoeksrapport betreffende de mid-term-review van E-Quality (niet elektronisch beschikbaar).

   In de aanbiedingsbrief bespreekt de staatssecretaris deze rapporten kort en kiest zij ervoor in de komende periode in het emancipatie-ondersteuningsbeleid de nadruk te leggen op:
   - ondersteuning van vernieuwende initiatieven op terrein waarop een impuls gewenst is;
   - initiatieven gericht op het creŽren van dan wel verbreding van het draagvlak van het emancipatiebeleid in de samenleving. |
   Op de korte termijn zal de aandacht uitgaan naar de ondersteuning van de verdere professionalisering van de (zmv-)vrouwenorganisaties; daarvoor zal nog in 2001 een bedrag van f 2 miljoen beschikbaar worden gesteld. Een uitwerking van de beleidsvoornemens zal plaatsvinden in de Begrotingsbrief Emancipatiebeleid 2002 (die verschijnt op Prinsjesdag).  

   Zie voor meer achtergrondinformatie ons dossier 008.


2 juli 2001
1 juli 2001
 • In de rubriek Nieuws:
  • Jeanne Roos overleden (NOS, laatste nieuws, 1 juli 2001)
  • Commentaar, jaargang 1, nummer 1, juni 2001 ( groot bestand: 657 Kb).Een uitgave van E-Quality. Doel is (overheids)beleid signaleren, registreren, analyseren en van commentaar voorzien vanuit gender- en etnicititeitsbelangen.In dit nummer:
   • Christel Kohlmann: Een nieuwe lente, een nieuw geluid ? De derde woensdag van mei.
   • Joop Schippers: Het nieuwe Belastingstelsel en Emancipatie: Een stap vooruit, maar het kan nog leuker.
   • Amalia Deekman: Kinderopvang kan echte basisvoorziening worden. Wetsvoorstel vraagt wel om aanscherping.
  • Verslag EU-Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 11 juni 2001 (Ministerie van SZW, OfficiŽle publicaties, 26 juni 2001). De Raad bereikte een politiek akkoord over de wijziging van de Richtlijn 76/207/EEG inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen, en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden. Verder werd o.a. gesproken over "gender mainstreaming".
 • In de dossierkast: