woensdag 6 april 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Februari 2001
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  FEBRUARI 2001 
NIEUW OP DE SITE - FEBRUARI 2001

28 februari 2001


27 februari 2001


26 februari 2001

 • In de rubriek Nieuws:

  • Mirjam Schöttelndreier: Oude garde verdeeld over elan nieuwe feministes (De Volkskrant, 26 februari 2001)

  • Terwijl de echte bijeenkomst plaatsvond in De Balie, bezocht Het Parool kennelijk elders in de stad een alternatieve voorstelling. Evelien Tonkens werd daar gespeeld door Evelien Stoel, terwijl Marije Volman de rol van Marije Wilmink op zich nam. Lees: Feministische manifesten allemaal in de prullenbak (de dagelijkse rustplaats van Het Parool, in dit geval de editie van 26 februari 2001).

 • In de rubriek Andere sites (A-Z en per onderwerp):

  • AKSA, De site voor oecumenische vrouwen(organisaties) tussen werkelijkheid en visioen


25 februari 2001


24 februari 2001


23 februari 2001


21 februari 2001


20 februari 2001


19 februari 2001

 • In de rubriek Nieuws:


18 februari 2001


17 februari 2001


16 februari 2001


15 februari 2001


14 februari 2001


13 februari 2001


12 februari 2001


11 februari 2001


10 februari 2001

 • In de rubriek Nieuws:

 • In de rubriek Agenda:

 • In de rubrieken Nieuws en Forum / Meerjarenbeleidsplan Emancipatie:

  • Inbrengen diverse fracties tijdens Nota-overleg over Meerjarenbeleidsplan Emancipatie (maandag 5 februari 2001):

  • De Vrouwen Alliantie bepleit een Collectief Zorgfonds en meer structurele middelen ten behoeve van de emancipatiestructuur (persbericht Vrouwen Alliantie, 2 februari 2001)
  • Reactie van de Vrouwen Alliantie op het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie (Vrouwen Alliantie, februari 2001).
   Bij de Vrouwen Alliantie aangesloten organisaties: AbvaKabo vrouwen / Aob - vrouwen / Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen / BPW the Netherlands, Dutch Federation of Business and Professional Women / CDA Vrouwenberaad / COC / CNV Onderwijsbond / D66 Vrouwen/Mensenrechten /  FNV Vrouwenbond / FNV Vrouwensecretariaat /  Groen Links Feministisch Netwerk / Humanistisch Verbond / Initiatiefgroep Vrouwen met een handicap / Jonge Socialisten / Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie / Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland / Katholiek Vrouwen Dispuut / Katholiek Vrouwengilde Nederland / Landelijke Organisatie voor Surinaamse Vrouwen / Landelijke Overleg Emancipatiebureaus / Landelijk Overleg Vrouwen in de AAW/WAO / Landelijk Steunpunt Vrouwen en de Bijstand / Multicultureel Instituut voor Politieke Participatie / Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen / Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen / Nederlandse Vereniging van Vrouwen met een Hogere Opleiding / Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap / Nederlandse Vrouwen Beweging / Netwerk Zwarte/Migranten Vrouwen met een hogere opleiding / Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging / Protestant Christelijke Ouderenbond  /  ROSA vrouwen PVDA /  Socialistiese Arbeiderspartij (SAP) / Steunpunt Landelijke Boerinnen Belangen / Stichting Bayanihan /  Stichting Femi / Stichting Organisatie Vrouwen in de VVD / Stichting Sophiedela / Stichting Surinaamse Vrouwen Bijlmermeer / Stichting VrouwenNetwerk Nederland / Stichting Vrouwen met een Hogere Technische Opleiding / Stichting WAO Belangenbehartiging Alleenstaanden / Sting, beroepsvereniging voor de verzorging / Unie van Katholieke Bonden van Ouderen / Vrouw en Recht / Vrouwenpartij voor feministische politiek.

9 februari 2001


8 februari 2001


7 februari 2001


6 februari 2001


5 februari 2001


4 februari 2001


3 februari 2001


2 februari 2001


1 februari 2001