woensdag 6 april 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 CEDAW-rapportage
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  DOSSIERS  >  DOSSIERS OP ALFABET  >  DOSSIERS C
 >  CEDAW-RAPPORTAGE 
CEDAW-RAPPORTAGE - DOSSIER 013

Derde Nederlandse rapportage aan de Verenigde Naties over de uitvoering van het Vrouwenverdrag (de CEDAW-rapportage) - en de maatschappelijke reacties


Nieuws


De derde Nederlandse rapportage aan het CEDAW

Bij brief van 7 september 2000 heeft Staatssecretaris Verstand van SZW, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken, de Nederlandstalige versie van de derde rapportage inzake de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag in Nederland ter kennisneming aan het parlement gezonden.

De redactie van deze pagina beschikt inmiddels over de elektronische tekst van de rapportage. Omdat de Tweede Kamer alleen de aanbiedingsbrief online heeft gebracht en het Ministerie van SZW de rapportage zelf (nog) niet op zijn site heeft geplaatst publiceren wij hier tevens de ruwe (d.w.z. onopgemaakte) html-versies van de aanbiedingsbrief en de rapportage en de PDF-versies van dezelfde documenten.


Schaduwrapportage Nederlandse NGO's 

Onder coördinatie van E-Quality is een schaduwrapportage (een kritisch commentaar op de officiële rapportage) van de Nederlandse niet-gouvernementele organisaties (NGO's) opgesteld.

Dit rapport is besproken op een bijeenkomst op 1 februari 2001, georganiseerd door het Humanistisch Overleg Mensenrechten (HOM) en E-Quality. De uitkomst is vastgelegd in een persbericht van het HOM (2 februari 2001)

Voor de persreacties en de follow-up zie hierboven in de rubriek Nieuws.


Commentaar Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten (NJCM)
 


Meer informatie over het VN-Vrouwenverdrag