NIEUWS VAN EMANCIPATIE.NL

nr. 049 -  18 t/m 26 juni 2001

Alle nieuwe links van de afgelopen week, gesorteerd op rubriek

  Inhoud
 
  BeŽindiging ListBot mailservice; nieuwsbrief wordt voortgezet
 
  • Deze nieuwsbrief wordt verspreid via de (gratis) mailservice van ListBot. Dit bedrijf beŽindigt deze service in augustus a.s. De redactie van emancipatie.nl zal de nieuwsbrief nu langs een andere weg gaan verspreiden. U hoort daar tijdig over.
  Nieuws
 
  Aan de zijkant
 
  Dossier 009: Opzij-leerstoel Liesbet van Zoonen
 
  Dossier (028): Women on Waves - (de "abortusboot")
 
  Emancipatiebeleid
 
  • Kabinetsstandpunt gender mainstreaming op basis van "Gender mainstreaming: een strategie voor kwaliteitsverbetering",  advies van de interdepartementale werkgroep mainstreaming (Ministerie van SZW, OfficiŽle publicaties, 26 juni 2001). 
    • Nieuw (voor het emancipatiebeleid) is de aangekondigde instelling van een visitatiecommissie, die aanbevelingen zal doen aan de departementen hoe ze verbeteringen kunnen aanbrengen naast het controleren en evalueren van de voortgang van "gender mainstreaming" (de duurzame integratie van emancipatiedoelstellingen in het reguliere beleid).  Hiermee volgt het kabinet het advies terzake van TECENA.
  Archief nieuwsbrieven
 
  Abonnementen op deze nieuwsbrief : inschrijven en opzeggen
 
  • Inschrijven en opzeggen kan via deze pagina van ListBot

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...