NIEUWS VAN EMANCIPATIE.NL

nr. 028 -  23 t/m 29 januari 2001

Alle nieuwe links van de afgelopen week, gesorteerd op rubriek

  Inhoud
 
  Nieuws
 
  Agenda
 
  Op de zoekpagina
 
  • Een mooie zoekmachine voor Nederlandstalige krantenarchieven: Nederlandsch.net
  Dossiers
 
  • Over de uitspraken van de Commissie gelijke behandeling in de "HOS-zaak" is inmiddels zoveel materiaal online, dat we daar een nieuw dossier (022) aan hebben gewijd.
  Oproepen
 
  • Dr. Aletta Jacobs-prijs 2001: bedoeld voor personen of organisaties die het gedachtegoed van Aletta Jacobs levend hebben gehouden. Voordrachten voor 15 februari 2001 naar Jury Aletta Jacobs-prijs, t.a.v. de heer F.J.G. Wiertz, Gemeente Hoogezand-Sappemeer, Postbus 75, 9600 AB  Hoogezand.
  Vacatures
 
  • Secretarieel medewerker (v/m)  voor 25 uur per week, bij het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) te Amsterdam. Sollicitaties tot uiterlijk  7 februari 2001.
  • Financieel/administratief medewerker (v/m) voor 15 uur per week. Het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) te Amsterdam. Sollicitaties tot uiterlijk 7 februari 2001.
  • Vacature: Ervaren wetenschappelijk onderzoeker (m/v) bij de afdeling Rapportage en Advies van het Sociaal en Cultureel Planbureau, voor 36 uur per week, voor een periode van 1 jaar op het terrein van emancipatie en jeugd. Sollicitaties tot 19 februari 2001.
  Andere sites A-Z
 
  • Meer van anders. Als we radio en televisie moeten geloven, hebben vrouwen maar een beperkt aantal rollen: patiënt, moeder of onderwijzeres, en kampen allochtonen vooral met taalachterstand en heimwee. Het ‘anders-zijn’ van vrouwen en allochtonen ten opzichte van de norm: witte mannen van 45+, leidt ook tot hun ondervertegenwoordiging in redacties en productieteam. Meer van Anders, bureau beeldvorming en diversiteit, zet zich in voor zowel evenwichtige beeldvorming over mannen, vrouwen, allochtonen en autochtonen in de media, als ook voor evenredige deelname van deze categorieën binnen de media als werkterrein.
  In voorbereiding / Plaatselijke sites
 
  Archief nieuwsbrieven
 
  Abonnementen op deze nieuwsbrief : inschrijven en opzeggen
 
  • Inschrijven en opzeggen kan via deze pagina van ListBot

...

...

...

.

.....

...

...

...

 

 

 

 

.....

...

...