NIEUWS VAN EMANCIPATIE.NL

nr. 025 -  28 december t/m 7 januari 2001

Alle nieuwe links van de afgelopen week, gesorteerd op rubriek

  Inhoud
 
  Nieuws
 
  Dossier 003 (artikel 13 EG-Verdrag)
 
  Dossier 011 ("Homohuwelijk")
 
  Dossier 021 (Emancipatie in uniform)
 
  • een nieuw dossier (021): Emancipatie in uniform. Bij lange na nog niet volledig, maar de hier vermelde links naar de BBC-site geven wel een aardig beeld van de aktuele discussie in Engeland en Europa.
  Reactieformulier
 
  • Voor wie geen zin heeft in mailcorrespondentie: sinds vandaag beschikt de site over een reactieformulier waarmee u al uw vragen, voorstellen, commentaren, opmerkingen, vacaturemeldingen, suggesties of meldingen van kapotte links kunt doorgeven. U bepaalt zelf of u uw naam en adres vermeldt en of u antwoord wilt.
  Forum / Meerjarennota Emancipatiebeleid
 
  Andere sites (A-Z)
 
  • De Hofdames (hoveniersbedrijf in Abcoude) vroegen om vermelding in deze rubrieken. Niet eens voor de reclame, maar omdat zo weinig vrouwen dit vak kiezen. We hebben wat geaarzeld, omdat we hier in beginsel alleen links naar non-profit-organisaties opnemen. Dachten we. Maar nu we nog eens goed kijken zien we dat we dit criterium feitelijk al geruime tijd verlaten hebben: door te verwijzen naar vrouwenboekhandels, vrouwenantiquariaten, een zeilschool, een contact- en activiteitenbureau, free lancende journalisten, diverse commercieel gepubliceerde tijdschriften... En eerlijk is eerlijk: in al die non-profit-organisaties wordt ook eerlijk geld verdiend door de werkneemsters daar. Dus het criterium "non-profit"gaat bij deze officieel overboord. Van belang voor het emancipatieproces - daar houden we aan vast. Wie onder die noemer vermelding wil: gebruik ons reactieformulier
  • Het Nijmeegse Vrouwendocumentatiecentrum de Feeks is verhuisd. Althans virtueel. De website heeft nu als adres http://www.defeeks.nl Naar aanleiding van de Dag van de Mantelzorg (10 november jongstleden), heeft de Feeks een literatuurlijst over mantelzorg samengesteld, met titels op het gebied van herverdeling van arbeid en zorg; de vergrijzing van de bevolking; tekorten en lange wachtlijsten bij de zorginstellingen: ontwikkelingen in Nederland die van invloed zijn op de positie van mantelzorgers. De prijs bedraagt f 5,- (exclusief verzendkosten), inlichtingen op de website of via tel: (024) 323 02 76.
  Verbeteringen / aanvullingen / herstelde links
 
  • De digitale nieuwsbrief van EmancipatieNet heeft een nieuw(er) e-mailadres: in plaats van emancipatienet@bvenet.nl is dit nu info@emancipatienet.
  • Bij de herstructurering van de Trouwsite heeft het merendeel van de artikelen een andere URL gekregen. We zijn bezig de links te herstellen en begonnen met de eerdere links naar de columns van Liesbet van Zoonen in de Trouw-rubriek "Zijn haar net".
  Archief nieuwsbrieven
 
  Abonnementen op deze nieuwsbrief : inschrijven en opzeggen
 
  • Inschrijven en opzeggen kan via deze pagina van ListBot