NIEUWS VAN EMANCIPATIE.NL

nr. 015 -  15 t/m 21 oktober 2000

Alle nieuwe links van de afgelopen week, gesorteerd op rubriek

  Inhoud
 
  Nieuws
 
  Agenda
 
  Emancipatiebeleid / Parlementaire agenda
 
 • ipv woensdag 22 nu donderdag 30 november, 14.00 tot ca. 19.00 uur (Troelstrazaal): Algemeen Overleg van de Vaste TK-Commissie SZW met Staatssecretaris Verstand over de begrotingsbrief Emancipatiebeleid 2001. Bij dit overleg kan betrokken worden:
  • de brief van 7 september 2000 inzake de Nederlandstalige versie derde rapport VN-Vrouwenverdrag (SOZA-00-755); zie ook ons dossier 013
  • de brief van 2 oktober 2000 inzake de hoofdlijnen van het EQUAL-programma in de periode 2000-2006 (26 642 nr.11)
  Emancipatiebeleid / Kamerstukken en niet-dossierstukken
 
 • De rubriek Emancipatiebeleid / Kamerstukken is bijgewerkt, zowel voor wat betreft de reguliere (gedrukte) TK-stukken als voor de niet-dossierstukken.
  Forum / Meerjarennota Emancipatiebeleid
 
 • De site van de Raad voor Maarschappelijke Ontwikkeling meldt nog niets over het uitbrengen van een advies over de Meerjarennota (constatering 20 oktober 2000), maar de SDU adverteert daar al wel mee: "Van discriminatie naar diversiteit: kanttekeningen bij de emancipatienota" (ISBN 90 120 9081 4, prijs f 15,50, te bestellen via www.sdu.nl of per fax via 070-378 9783).
 • Onderwijsemancipatie uit de steigers (advies van de Onderwijsraad over de Meerjarennota Emancipatiebeleid, 6 oktober 2000). Bestellen.
   Informatiepunt gelijke behandeling m/v (nieuw dossier 016)
 

met als recent materiaal:

  Dossier 003 (EU-antidiscriminatiepakket)
 
 • Donderdag 12 oktober vond in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg plaats  van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en de Vaste Commissies voor SZW en FinanciŽn,  o.a. over de geannoteerde agenda van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van dinsdag 17 oktober 2000, waar het artikel 13-dossier aan de orde komt.
  Andere sites (Nederlandse sites A-Z)
 
 • Hindustaans Vrouwen Netwerk - Om de betere banen te krijgen moet de vrouw in het algemeen twee keer zo hard als de man werken. De hindustaanse vrouw moet zich daarentegen als allochtoon dubbel zo hard bewijzen als de Nederlandse vrouw.
  Voor de versterking van de eigen positie op de arbeidsmarkt is contact met anderen nodig om nuttige informatie en ervaringen uit te wisselen.
  Om aan bovengenoemde behoefte te voldoen is op 23 juni 1998 een start gemaakt met het opzetten van een Hindustaanse Vrouwsen Netwerk (HVN).
  In voorbereiding / internationale sites
 
 • Virtual International Women's University. Between 15 July and 15 October 2000 the International Women's University (ifu) offered 900 female students from all over the world the opportunity to participate in a postgraduate research and study program. ifu's first semester offered interdisciplinary academic work in six project areas: body, city, information, migration, water, work. The virtual ifu (vifu) is preparing, supporting and extending the ifu on the internet.
  Abonnementen op deze nieuwsbrief : inschrijven en opzeggen
 
 • Inschrijven en opzeggen kan via deze pagina van ListBot