NIEUWS VAN EMANCIPATIE.NL

nr. 013 -  1 t/m 8 oktober 2000

Alle nieuwe links van de afgelopen week, gesorteerd op rubriek

  Inhoud
 
  Nieuws
 
  Emancipatiebeleid / Links naar buitenlandse sites

(met veel dank aan Loeke Jansen)

 

Al deze sites zijn ook opgenomen in de rubriek In voorbereiding / Buitenlandse sites.

  Forum / Meerjarennota Emancipatiebeleid
 
  Dossier 003 (EU-antidiscriminatiepakket)
 
  Dossier 012 (In memoriam's)
 
 • Ruiter, Nellien de (1926-2000). Een in memoriam door Wies van Moorsel in Opzij, oktober 2000.
  Bibliotheek
 
  Andere sites
 
 • SVN - De Stichting Vrouwennetwerk Nederland is een organisatie van en voor professionele vrouwen. Een stichting die zich onderscheidt door grote diversiteit aan functies van de aangeslotenen en waarin het eigen initiatief en de eigen activiteit van de aangeslotenen centraal staan. Vanuit de doelstelling heeft Stichting Vrouwennetwerk Nederland verschillende functies ten aanzien van:
  • de landelijk aangesloten vrouwen;
  • de verschillende netwerken, zowel professionele, bedrijfstak- of beroepsgerichte als regionale deelnetwerken;
  • maatschappelijke organisaties die de doelstelling van de stichting ondersteunen;
  • nationale en internationale organisaties die zich op eenzelfde terrein bewegen als Stichting Vrouwennetwerk Nederland.
  Abonnementen op deze nieuwsbrief : inschrijven en opzeggen
 
 • Inschrijven en opzeggen kan via deze pagina van ListBot