NIEUWS VAN EMANCIPATIE.NL 

nr. 012 - 22 t/m 30 september 2000

Alle nieuwe links van de afgelopen week, gesorteerd op rubriek

  Inhoud
 
  Nieuws
 
(Heel) oud nieuws
we zijn er niet naar op zoek, maar als ze al surfend tegenkomen linken we oude artikelen wel!
  Andere sites (Landelijke sites A-Z)
 
 • Radio Monalisa is de site van het gelijknamige programma met muziek van vrouwelijke componisten. Samenstelling en presentatie: Patricia Werner Leanse. Uitgezonden door Salto omroep Amsterdam, dat vanaf 1 oktober 2000 elke zondagnacht van 00.00 tot 01.00 uur in de regio Amsterdam wordt uitgezonden op kabel 88.1 Mhz of op 106.9 Mhz in de ether.
 • Wereldvrouwenmars 2000: de Belgische site. Zie ook in Agenda, bij 14 oktober 2000.
  Andere sites (Plaatselijke sites)
 
 • NIVO (Noordhollands Initiatief Vrouwelijke Ondernemers)
  Dossier 003 (EU-antidiscriminatiepakket)
 
  Dossier 014 (Rijksbegroting 2001)
 
 • Op de Prinsjesdagborrel van E-Quality is aan staatssecretaris Verstand het eerste nummer aangeboden van: E-Quality Commentaar, met hierin een analyse van de begrotingen 2001 van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Volksgezondheid, Welzijn en Sport; en Justitie (site E-Quality, document in pdf-formaat, 26 september 2000)
  Dossier  015 (Aktieplan Emancipatietaakstellingen Departementen)
 
  Emancipatiebeleid / Kamerstukken
 
 • nieuw dossier 27411: Emancipatiebeleid 2001
 • toevoeging aan dossier 26880 (wetsvoorstel Verbod op leeftijdsdiscriminatie bij de arbeid): nr. 9, Brief van Staatssecretaris Verstand van 22 september 2000: kabinet wacht met beantwoording nader verslag tot duidelijkheid bestaat over komende EU-richtlijn gelijke behandeling in bedrijf en beroep
 • Op 19 september opende de Tweede Kamer in samenwerking met de SDU een nieuwe database, Parlando. Dit is een samenvoeging van de oude rubriek Recente documenten (waarin de elektronische bestanden van voornamelijk inkomende stukken in de meest simpele vorm - ASCII - werden opgeslagen) en de direct op de EK en TK betrekking hebbende onderdelen van de al bekende database www.overheid.nl. De winst voor de bezoeker zit zowel in de combinatie van beide databases als in de toegevoegde functies: er kan nu ook gezocht worden op (TK-)commissie en documenten die niet gedrukt worden als dossierstuk worden nu ook elektronisch opgeslagen en opzoekbaar gemaakt. Deze "niet-dossierstukken" geven vaak nuttige informatie. Daarom hebben we in de rubriek Kamerstukken nu ook overzichten opgenomen van deze stukken, voor zover behandeld door de Vaste Commissie SZW.
 • Verder zijn alle dossiers weer bijgewerkt t/m 30 september. Dossiers met nieuwe informatie zijn duidelijk gemarkeerd, dus ... makkelijker kunnen we het niet maken. Zie het overzicht.
  Emancipatiebeleid / Kamervragen
 
 • 0012: Antwoord van 22 september 2000 van Minister Vermeend van SZW op vragen van de TK-leden Verburg en Biesheuvel (beiden CDA) over opheffing bordeelverbod en vrees voor toename vrouwenhandel
 • 1755: Antwoord van 1 september 2000 van Minister Vermeend van SZW op vragen van TK-lid Bussemaker (PvdA) over herintredende vrouwen boven de 40
  Forum / Meerjarennota emancipatiebeleid
 
 • In de rubriek Forum / Meerjarennota emancipatiebeleid nemen we ook de reacties op de begrotingsbrief Emancipatiebeleid 2001 op, die immers gepresenteerd is als "Het jaar 2001 van het Meerjarenbeleidsplan emancipatie":
  • een gezamenlijke reactie op de Begrotingsbrief Emancipatiebeleid 2001 van:
   • Clara Wichmann Instituut
   • E-QUALITY, Experts in gender en etniciteit (coördinatie)
   • Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling
   • Instituut voor Publiek en Politiek, IPP
   • Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging, IIAV
   • Komitée Zelfstandig Verblijfsrecht Migrantenvrouwen
   • Landelijk Overleg directeuren Emancipatiebureaus
   • Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie, LBR
   • Landelijke Federatie Chinese Vrouwenvereniging i.o.
   • Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland, MVVN
   • Nederlandse Vrouwen Raad, NVR
   • Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging
   • Stichting Vluchtelingen-Organisaties Nederland, VON
   • Stichting TransAct, Nederlands centrum seksespecifieke zorgvernieuwing en bestrijding seksueel geweld
   • Stichting Inspraak Orgaan Turken in Nederland, IOT
   • TIYE International
  Klein vuil
 
  Abonnementen op deze nieuwsbrief : inschrijven en opzeggen
 
 • Inschrijven en opzeggen kan via deze pagina van ListBot