NIEUWS VAN EMANCIPATIE.NL

 

Nieuwsbrief nr 001 - 11 t / m 17 juni 2000

  Nieuws
 
  Landelijke sites A-Z
 
 • Besturen.net 

  • Databank Vrouwen in besturen - U zoekt bestuurders Man/Vrouw?  Besturen is een kunst. Een goed bestuur bestaat uit mensen die deze kunst verstaan. Punt is echter: waar vind je die? Natuurlijk in uw eigen netwerken. Het is ook zinvol via andere kanalen de talenten aan te boren van een grote groep die zich graag voor een bestuur wil inzetten: vrouwen!

  Plaatselijke sites A-Z (in voorbereiding)
 
 • Databank Vrouwen in besturen Gelderland: Emancipatiebureau Gelderland heeft met haar project "Vrouwen in besturen" als doel: het bevorderen van de deelname van vrouwen aan besturen van maatschappelijke organisaties en adviescommissies. Maatschappelijke organisaties en adviescommissies zijn belangrijke pijlers in onze democratie, naast de politieke krachtenvelden. Daarom is het van belang dat vrouwen in toenemende mate participeren in de maatschappelijke besluitvorming.
 • Vrouwen in waterschapsbesturen. Pagina over waterschapsverkiezingen 1998 in Gelderland..
  Voor vijf waterschappen in het zuiden van Gelderland zijn van 25 oktober tot 11 november 1999 verkiezingen. Water is belangrijk voor iedereen.
  Daarom vindt Emancipatiebureau Gelderland dat waterschapsbesturen een afspiegeling moeten zijn van de maatschappij. Dit is helaas niet het geval. Slechts 7 % van alle waterschapsbestuurders in het Gelders Rivierengebied is vrouw.

  Agenda
 
 • 29 juni:  Starters in beweging: voor vrouwelijke starters en freelancers. Emancipatiebureu Flevoland. Info
  Emancipatiebeleid
 
Kamerstukken
Adviezen en onderzoek
 • In de subrubriek AIV:
  • Adviesaanvraag aan Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) over integratie genderbeleid in het ontwikkelingsbeleid. Ongedateerd, vermoedelijk medio 1999. Per abuis is een verkeerde kop geplaatst.
  Forum / meerjarennota emancipatiebeleid
 
 •  
  Abonnementen op deze nieuwsbrief : inschrijven en opzeggen
 
 • Inschrijven en opzeggen kan via deze pagina van ListBot