27185

Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen in verband met het laten vervallen van de bijzondere verjaringstermijn
  Dit dossier wordt bijgehouden door regelmatig te checken op de site www.overheid.nl Zie voor de datum van onze laatste check de overzichtspagina.  Heeft u nadien een nieuw stuk gevonden, mail ons daar svp even over of gebruik het reactieformulier, dan blijft het dossier zo aktueel mogelijk. Alvast dank !
  Staatsblad
   
  Persbericht Ministerie van SZW
  Eerste Kamer akkoord met wijziging verjaringstermijn vordering gelijk loon (site Ministerie van SZW, persbericht 12 september 2000)
  Eerste Kamer
   
  nr. 320 24-8-2000 Eindverslag Vaste EK-Commissie SZW
  Tweede Kamer
  Handelingen Tweede Kamer, 29 juni 2000 : wetsvoorstel is, na goedkeuring van de onderdelen, zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen
  nr. 4 22-6-2000 Verslag
  nr. 3 9-6-2000 Memorie van toelichting
  nr. 2 9-6-2000 Voorstel van wet
  nr. 1 9-6-2000 Koninklijke Boodschap
   
 

Deze pagina vormt een onderdeel van de rubriek Emancipatiebeleid van de website www.emancipatie.nl