26711

Wetsvoorstel artikel 2b PSW

(recht van keuze voor ouderdomspensioen in plaats van nabestaandenpensioen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen)

 
  • Dit dossier is in beginsel afgesloten. Toch komt het voor dat na geruime tijd nog een stuk wordt toegevoegd. Zie bijvoorbeeld hieronder het tijdverschil tussen de publicatie van de TK-stukken 32 en 33. Vindt u zo'n later document, mail ons daar svp over, dan kunnen we het dossier weer up to date brengen. Alvast dank !
  • Onze laatste check: 8 augustus 2003.
  Staatsblad
  Staatsblad 2000, 625: Wet van 21 december 2000, houdende wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten (recht van keuze voor ouderdomspensioen in plaats van nabestaandenpensioen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen)
  Persbericht Ministerie van SZW
  Keuzevrijheid aanvullend pensioen nader ingevuld (site Ministerie van SZW, persbericht 20 december 2000)
Eerste Kamer
 

19-12-2000

Handelingen Eerste Kamer - eerste deel - tweede deel
  nr. 14d 28-11-2000 Eindverslag
  nr. 14c 17-11-2000 Nadere memorie van antwoord
  nr. 14b 14-11-200 Nader voorlopig verslag
  nr. 14a 17-10-2000 Memorie van antwoord
  nr. 14 3-10-2000 Voorlopig verslag van het voorbereidend onderzoek door de vaste commmissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  nr. 271 22-6-2000 Gewijzigd voorstel van wet
  Tweede Kamer
  Handelingen Tweede Kamer inzake plenaire behandeling van dit wetsvoorstel:
  nr. 33 9-4-2003 Brief staatssecretaris over eventuele invoering van landelijke sekseneutrale tarieven of sterftetafels

PM: niet als Kamerstuk gedrukt is de bijlage ''Gebruik van sekseneutrale sterftetafels in het buitenland en invoering van sekseneutrale tarieven in aanvullende pensioenen en Nederland''. Onderzoek dd. 22 januari 2003 van Watson Wyatts Brans & Co.

  nr. 32 22-6-2000 Gewijzigde motie van de leden Schimmel en Van Zijl, ter vervanging van die gedrukt onder nummer 24
  nr. 31 19-6-2000 Gewijzigd amendement van de leden Blok en Schimmel, ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 27
  nr. 30 16-6-2000 Derde nota van wijziging
  nr. 29 16-6-2000 Brief Staatssecretaris ten geleide van de derde nota van wijziging
  nr. 28 19-6-2000 Nader gewijzigd amendement van de leden Van Zijl en Schimmel, ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 23
  nr. 27 15-6-2000 Amendent van de leden Blok en Schimmel ter vervanging van dat gedrukt onder nr 22 (vervangen door 31)
  nr. 26 15-6-2000 Amendement van de leden Schimmel en Blok, ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 13
  nr. 25 14-6-2000 Motie van de leden Schimmel en Van Zijl
  nr. 24 14-6-2000 Motie van de leden Schimmel en Van Zijl (vervangen door nr. 32)
  nr. 23 14-6-2000 Gewijzigd amendement van de leden Van Zijl en Schimmel, ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 20 (vervangen door nr. 28)
  nr. 22 14-6-2000 Nader gewijzigd amendement van het lid Blok ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 19 (vervangen door 27, daarna door 31)
  nr. 21 30-5-2000 Amendement van het lid Balkenende
  nr.20 25-5-2000 Amendement van de leden Van Zijl en Schimmel ter vervanging van dat gedrukt onder nummer 17 (vervangen door 23, daarna door 28)
  nr. 19 22-5-2000 Gewijzigd amendement van het lid Blok ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 14 (vervangen door 22, daarna door 27, daarna door 31)
  nr. 18 19-5-2000 Amendement van het lid Balkenende
  nr. 17 17-5-2000 Amendement van de leden Van Zijl en Schimmel (vervangen door 20, daarna door 23, daarna door 28)
  nr. 16 10-5-2000 Gewijzigd amendement van de leden Blok en Balkenende ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 15
  nr. 15 26-4-2000 Amendement van de leden Blok en Balkenende (vervangen door nr. 16)
  nr. 14 26-4-2000 Amendement van het lid Blok (vervangen door nr. 19, daarna door 22, daarna door 27, daarna door 31)
  nr. 13 20-4-2000 Amendement van het lid Schimmel (vervangen door nr. 26)
  nr. 12 31-3-2000 Tweede nota van wijziging
  nr. 11 31-3-2000 Nota naar aanleiding van het nader verslag
  nr. 10 23-2-2000 Nader verslag
  nr. 9 26-1-2000 Nota van wijziging (voornamelijk technisch van aard)
  nr. 8 26-1-2000 Brief van de Staatssecretaris ten geleide van een vnl. technische nota van wijziging
  nr. 7 8-12-1999 Nota naar aanleiding van het verslag
  nr. 6 18-11-1999 Verslag van de Vaste Commissie voor SZW
  nr. 5 21-10-1999 Brief van Staatssecretaris Hoogervorst van SZW van 21 oktober 1999 over zijn voornemens m.b.t. de voorgestelde AMvB teruitwerking van de delegatie-bepalingen
  nr. 4 23-9-1999 Nota van verbetering
  nr. 3 3-9-1999 Memorie van toelichting
  nr. 2 3-9-1999 Wetsvoorstel
  nr. 1 3-9-1999 Koninklijke Boodschap
  B 30-8-1999
28-6-1999
Nader rapport
Advies Raad van State
  A

Oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Raad van State en voor zover nadien gewijzigd
   
 

Deze pagina vormt een onderdeel van de rubriek Emancipatiebeleid van de website www.emancipatie.nl