26673

Adoptie door personen van hetzelfde geslacht

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (adoptie door personen van hetzelfde geslacht)

 

Zie ook:

  Dit dossier wordt bijgehouden door regelmatig te checken op de site www.overheid.nl Zie voor de datum van onze laatste check de overzichtspagina.  Heeft u nadien een nieuw stuk gevonden, mail ons daar svp even over of gebruik het reactieformulier, dan blijft het dossier zo aktueel mogelijk. Alvast dank!
  Staatsblad
 
  Persbericht Ministerie van Justitie
 
  Eerste Kamer
  Nr Datum Document
  Klik hier voor de pagina waarop de Eerste Kamer de stand van zaken met betrekking tot dit wetsvoorstel vermeldt
  Handelingen Eerste Kamer: nog niet volledig online
  NOTA BENE: de Eerste Kamer behandelt dit wetsvoorstel op maandag 18 en dinsdag 19 december. Zie onze parlementaire agenda. Het betreffende deel van de Handelingen is echter nog niet online.
  93c 8-12-2000 Nota naar aanleiding van het verslag
  93b 5-12-2000 Verslag
  93a 27-11-2000 Memorie van antwoord
  93 17-11-2000 Voorlopig verslag
  nr. 349 12-9-2000 Gewijzigd voorstel van wet
  Tweede Kamer
  Nr Datum Document
  Handelingen Tweede Kamer inzake plenaire behandeling van dit wetsvoorstel:
  nr. 16 8-9-2000 Gewijzigd amendement Halsema - ter vervanging van nr. 12 - over het mogelijk maken van adoptie op korte termijn na de geboorte
  nr. 15 7-9-2000 Gewijzigd amendement Dittrich c.s. - ter vervanging van nr. 9 - over toestemming, bij geboorte kind tijdens huwelijk of partnerschap van moeder met vrouw, voor adoptie duo-moeder
  nr. 14 6-9-2000 Gewijzigd amendement Dittrich c.s. - ter vervanging van nr. 8 - over wijzigen omschrijving voorwaarde voor toewijzing van het adoptieverzoek
  nr. 13 6-9-2000 Gewijzigd amendement Halsema - ter vervanging van nr. 10 - inzake mogelijkheid aanvaarden ouderschap vrouwelijke partner van de moeder zonder gerechtelijke tussenkomst
  nr. 12 1-9-2000 Amendement Halsema inzake mogelijk maken adoptie op korte termijn na de geboorte [vervangen door nr. 16]
  nr. 11 1-9-2000 Amendement inzake behoud eenduidige betekenis begrip 'ouder' ten opzichte van de donor
  nr. 10 1-9-2000 Amendement Halsema inzake mogelijkheid aanvaarden ouderschap vrouwelijke partner van de moeder zonder gerechtelijke tussenkomst [vervangen door nr. 13]
  nr. 9 1-9-2000 Motie Dittrich en O.P.G. Vos over afstammingsrechtelijke gelijkstelling van kinderen geboren binnen een huwelijk/relatie van twee vrouwen [vervangen door nr. 15]
  nr. 8 1-9-2000 Amendement Dittrich en Santi inzake wijzigen omschrijving voorwaarde voor toewijzing van het adoptieverzoek [vervangen door nr. 14]
  nr. 7 4-8-2000 Tweede nota van wijziging inzake het uitdrukkelijk noemen van de mogelijkheid dat adoptie ook kan plaatsvinden door de geregistreerde partner
  nr. 6 3-5-2000 Nota van wijziging
  nr. 5 3-5-2000 Nota naar aanleiding van het verslag
  nr. 4 23-12-1999 Verslag van de Vaste Commissie voor Justitie
  nr. 3 8-7-1999 Memorie van toelichting
  nr. 2 8-7-1999 Wetsvoorstel
  nr. 1 8-7-1999 Koninklijke Boodschap
  B 2-7-1999
23-3-1999
Nader rapport
Advies Raad van State
  A

Oorspronkelijke tekst van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Raad van State en voor zover nadien gewijzigd
   
 

Deze pagina vormt een onderdeel van de rubriek Emancipatiebeleid van de website www.emancipatie.nl