26672

Wet openstelling huwelijk

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht

Zie ook:

  Staatsblad
 
  Persbericht Ministerie van Justitie
 
  Eerste Kamer
  Nr Datum Document
  Klik hier voor de pagina waarop de Eerste Kamer de stand van zaken met betrekking tot dit wetsvoorstel vermeldt
  Handelingen Eerste Kamer: nog niet volledig online
  NOTA BENE: de Eerste Kamer behandelt dit wetsvoorstel op maandag 18 en dinsdag 19 december. Zie onze parlementaire agenda.
  92c 8-12-2000 Nota naar aanleiding van het verslag
  92b 5-12-2000 Verslag
  92a

27-11-2000

Memorie van antwoord
  92

17-11-2000

Voorlopig verslag
  nr. 348

12-9-2000

Gewijzigd voorstel van wet
  Tweede Kamer
  Nr Datum Document
  Handelingen Tweede Kamer inzake plenaire behandeling van dit wetsvoorstel:
  nr. 11 1-11-2000 Brief Staatssecretaris van Justitie over adoptie door één persoon van een kind vanuit het buitenland
  nr. 10 12-9-2000 Gewijzigde motie Halsema - ter vervanging van nr. 8 - over de uibreiding van het gezamenlijk gezag tot het niveau van ouderschap
  nr. 9 7-9-2000 Motie O.P.G. Vos c.s. over afstammingsrechtelijke gelijkstelling van kinderen geboren binnen een huwelijk/relatie van twee vrouwen
  nr. 8 7-9-2000 Motie Halsema over de uitbreiding van het gezamenlijk gezag tot het niveau van ouderschap [vervangen door motie nr. 10]
  nr. 7 4-8-2000 Tweede nota van wijziging ter verduidelijking dat een huwelijk ook niet kan worden gesloten tussen twee broeders of twee zusters
  nr. 6 3-5-2000 Nota van wijziging
  nr. 5 3-5-2000 Nota naar aanleiding van het verslag
  nr. 4 10-1-2000 Verslag van de Vaste Commissie voor Justitie
  nr. 3 8-7-1999 Memorie van toelichting
  nr. 2 8-7-1999 Wetsvoorstel
  nr. 1

8-7-1999

Koninklijke Boodschap
  B

2-7-1999
23-3-1999

Nader rapport
Advies Raad van State
  A

Oorspronkelijke tekst van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Raad van State en voor zover nadien gewijzigd
 

Deze pagina vormt een onderdeel van de rubriek Emancipatiebeleid van de website www.emancipatie.nl