Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
Directie Voorlichting,
Bibliotheek en Documentatie

Persvoorlichting

 

 
Nr. 99/42
24 maart 1999
  Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Anna van Hannoverstraat 4
Telefoon 070 - 333 44 33
Telefax 070 - 333 40 30

  60 miljoen gulden voor stimuleringsmaatregel dagindeling  
  Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen subsidie krijgen voor experimenten die de balans tussen werk en privťleven van mensen verbeteren.

Een Stuurgroep Dagindeling gaat instellingen en bedrijven stimuleren om dergelijke experimenten op te zetten.

Staatssecretaris Verstand van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Stimuleringsregeling Dagindeling vandaag bekend gemaakt, tegelijk met de installatie van de Stuurgroep Dagindeling.

De regeling is ook toegezonden aan de Eerste en Tweede Kamer en gepubliceerd in de Staatscourant.

Mensen combineren in toenemende mate hun werk met de zorg voor bijvoorbeeld kinderen en ouders, terwijl de samenleving hierop nog onvoldoende is ingericht. De Stimuleringsmaatregel Dagindeling is in het leven geroepen om het leven van deze mensen gemakkelijker te maken.

De regeling vloeit voort uit de aanbevelingen die in de vorige kabinetsperiode zijn gedaan door de Commissie Dagindeling. In het Regeerakkoord is afgesproken dat er van 1999 tot en met 2002 in totaal 60 miljoen gulden voor beschikbaar is.

Op grond van de Subsidieregeling kunnen gemeenten, provincies, bedrijven en maatschappelijke organisaties subsidie krijgen voor de uitvoering van nieuwe plannen om de combinatie van arbeid en zorgtaken te vergemakkelijken. Het is de bedoeling dat dit zoveel mogelijk creatieve en vernieuwende ideeŽn oplevert die kunnen bijdragen aan toekomstig nieuw beleid.

Gedacht wordt onder meer aan experimenten op het gebied van een betere afstemming van werktijden en openingstijden van winkels, scholen, kinderopvang en vrijetijdsvoorzieningen. Ook kan worden geŽxperimenteerd met de bereikbaarheid
van deze voorzieningen, werktijden op maat, het bevorderen van arbeidspools en met nieuwe vormen van persoonlijke dienstverlening en zorgondernemerschap zoals klussen- en boodschappendiensten en kinderopvang aan huis.

Per experiment kan maximaal drie jaar subsidie worden ontvangen. Er zijn drie rondes waarin subsidies worden toegekend.
Voor inlichtingen over de subsidieregeling kunt u terecht bij het Projectbureau Dagindeling.

De stuurgroep, die vandaag door staatssecretaris Verstand is geÔnstalleerd, bestaat uit negen leden. Voorzitter is E.R. (Richard) Steenborg (tot voor kort werkzaam bij het KBB concern).

De andere leden zijn: M. (Mohamed) El Achkar (Consultant Alons & Partners Consultancy BV en voorzitter TANS, Towards A New Start, netwerk Marokkaanse jongeren), M.M. (Mathilde) van de Brink (burgemeester Uitgeest), P.A. (Pia) Dijkstra (presentator NOS journaal), G.M.W. (Gerdy) Harteveld (algemeen directeur Roccade Public), J. (James) van Lidth de Jeude (burgemeester Deventer), H.J. (Henk) Pijlman (wethouder gemeente Groningen), C.L.Th. (Karin) Veltman (directeur inkoop Hema) en P. (Pieter) Winsemius (director McKinsey & Company).