Emancipatiebeleid rijksoverheid
  In deze rubriek proberen we het emancipatiebeleid van de rijksoverheid in beeld te brengen. We doen met de volgende rubrieken:
 • Adviezen en onderzoek: een selectie van (informatie over) emancipatierelevante adviezen en rapporten van regeringsadviesorganen en onderzoeksinstellingen, maar alleen voor zover online beschikbaar!
 • In voorbereiding: een overzicht van nota's en wetsvoorstellen die ter advisering zijn verzonden naar maatschappelijke organisaties, adviesorganen of de Raad van State.
 • Kameragenda: een keuze uit de agenda's van plenaire en commissievergaderingen
 • Kamerstukken: een 20-tal dossiers met links naar alle stukken (in PDF).
 • Kamervragen: (antwoorden op) schriftelijke vragen van EK- en TK-leden, voor zover gesteld of beantwoord na 1 januari 2000.
 • Links naar Nederlandse, buitenlandse en internationale sites over emancipatiebeleid
 • Meerjarennota: inmiddels omgezet in een aparte rubriek: Forum
 • Ministeries : overzichten van gegevens en documenten m.b.t. het emancipatiebeleid van de verschillende departementen. Kerndocumenten, persberichten, taakstellingen, relevante links. Nog in opbouw.
 • Nieuws: inmiddels ge´ntegreerd in de rubriek Nieuws  op de startpagina van de site.
 • Persberichten: persberichten van ministeries, voor zover emancipatierelevant.
 • Subsidies: links naar de subsidieregelingen Emancipatieondersteuning en Dagindeling en naar dossier 008 (over de discussie of de subsidies wel goed verdeeld worden).