Vierde Wereldvrouwenconferentie


Noten
 1. Report of the World Conference to Review and Appraise the Achievements of the United Nations Decade for Women: Equality, Development and Peace, Nairobi, 15-26 juli 1985 (Publicatie van de Verenigde Naties, verkoopnummer E.85.IV.10), hoofdstuk I, deel A.
 2. Report of the World Conference on Human Rights, Wenen, 14 -25 juni 1993 (A/Conf. 157/24 (deel I)), hoofdstuk III.
 3. Resolutie 34/180 van de Algemene Vergadering, bijlage.
 4. Resolutie 45/164 van de Algemene Vergadering.
 5. Resolutie 44/82 van de Algemene Vergadering.
 6. Resolutie 48/126 van de Algemene Vergadering.
 7. A/47/308-E/1992/97, bijlage.
 8. Resolutie 48/104 van de Algemene Vergadering.
 9. Verklaring en Actieprogramma van Wenen, Report of the World Conference on Human Rights…, hoofdstuk III, paragraaf 5.
 10. Zie: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations: The legal Texts, Genève, GATT-secretariaat, 1994).
 11. Resolutie 44/25 van de Algemene Vergadering, bijlage.
 12. Final Report of the World Conference on Education for All: Meeting Basic Learning Needs, Jomtien, Thailand, 5-9 maart 1990, Inter-Agency Commission (UNDP, UNESCO, UNICEF, World Bank) voor de Wereldconferentie inzake onderwijs voor iedereen, New York, 1990, appendix 1.
 13. Resolutie 2200 A (XXI), van de Algemene Vergadering, bijlage.
 14. Report of the International Conference on Population and Development, Caïro, 5-13 september 1994, (Publicatie van de Verenigde Naties, verkoopnummer E. 95 .XIII.18), hoofdstuk I, resolutie 1, bijlage.
 15. Report of the World Summit for Social Development, Kopenhagen 6-12 maart 1995, (A/CONF.166/9), hoofdstuk I, resolutie 1, bijlagen I en II.
 16. Onveilige abortus wordt gedefinieerd als een procedure voor beëindiging van een ongewenste zwangerschap, hetzij door personen die niet beschikken over de hiervoor benodigde vaardigheden, hetzij in een omgeving die niet voldoet aan de minimale medische normen, of beide (gebaseerd op Wereldge zondheidsorganisatie The Prevention and Management of Unsafe Abortion, Rapport van een Technische Werkgroep, Genève, april 1992 (WHO/MSM/92.5)).
 17. Final Report of the International Conference on Nutrition, Rome, 5-11 december 1992 (Rome, Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, 1993), Deel II.
 18. Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 juni 1992, deel I, Resolutions Adopted by the Conference (Publicatie van de Verenigde Naties, Verkoopnummer E.93.I.8 en corrigenda), resolutie 1, bijlage I.
 19. Ibidem, resolutie 1, bijlage II.
 20. Resolutie 317 (IV) van de Algemene Vergadering, bijlage.
 21. Resolutie 217A (III) van de Algemene Vergadering.
 22. Resolutie 39/46 van de Algemene Vergadering, bijlage.
 23. Offical Records of the General Assembly, Forty-seventh Session, Supplement No. 38 (A/47/38), hoofdstuk I.
 24. Verenigde Naties, Treaty Series, vol. 75, no. 973, blz. 287.
 25. Report of the World Conference on Human Rights…, hoofdstuk III, deel II, paragraaf 38.
 26. Zie The United Nations Disarmament Yearbook, deel 5: 1980 (Publicatie van de Verenigde Naties, Verkoopnummer E.81.IX.4), appendix VII.
 27. Resolutie 260A (III) van de Algemene Vergadering, bijlage.
 28. Verenigde Naties, Treaty Series, deel 189, nummer 2524.
 29. Ibidem, deel 606, nummer 8791.
 30. Resolutie 48/96 van de Algemene Vergadering, bijlage.
 31. Resolutie 1386 (XIV) van de Algemene Vergadering.
 32. Zie CEDAW/SP/1995/2.
 33. Resolutie 2106A (XX) van de Algemene Vergadering, bijlage.
 34. Resolutie 41/128 van de Algemene Vergadering, bijlage.
 35. Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP), Convention on Biological Diversity (Environmental Law and Institutions Programme Activity Centre), juni 1992.