Evelien Tonkens: Het isolement van het emancipatiebeleid

Socialisme & Democratie, jaargang 57, nr. 11, 2000, pp. 500-506

 

Socialisme & Democratie (S&D) is het maandblad van de Wiardi Beckman Stichting, denktank van de Partij van de Arbeid.

Uitgever: Uitgeverij Boom, Prinsengracht 747-751, 1017 JX Amsterdam

Kennismakingsnummer: bel 0522 - 237555.
Abonnementen:

  • particulieren: f 109,50 per jaar
  • instellingen en buitenlandse abonnementen: f 197,50 per jaar
  • studenten / aio's, oio's en leden JS: f 70,= per jaar

Losse nummers f 14,=

Abonnementenadministratie: Boom Distributiecentrum, Postbus 400, 7940 AK Meppel, tel. 0522 - 237555, fax 0522 - 253864.

 

 

 

 

 

 

 

...