NIEUWS VAN EMANCIPATIE.NL 

nr. 009 - 4 september t/m 10 september 2000

Alle nieuwe links van afgelopen week, gesorteerd op rubriek !

  Inhoud
 
  Nieuws
 
  Forum / Emancipatiebeleid
 
  • Staatssecretaris Verstand heeft de Vaste Commissie voor SZW laten weten dat het meerjarenbeleidsplan  medio november naar de Kamer zal gaan, omdat de gevraagde adviezen merendeels pas in september komen.
  Nieuw dossier homohuwelijk 
  Een golfje berichten over het homohuwelijk, daarom maar een apart dossier (011)

en:

  • Het Reformatorisch Dagblad heeft op zijn site een dossier "Homohuwelijk" waarin meer materiaal is te vinden.
  • De site van de Gay-krant volgt het nieuws over dit onderwerp op de voet en publiceert dit ook via SBS-Text.
  Nieuw dossier derde CEDAW-rapportage
 
  • Op 7 september zond Staatssecretaris Verstand van SZW de derde Nederlandse rapportage aan Verenigde Naties over uitvoering VN-Vrouwenverdrag ("de CEDAW-rapportage") aan de Kamers. Hierover een nieuw dossier (013)
  Nieuw dossier In memoriam
 
  • Vrouwenbelangen verloor deze zomer door overlijden twee leden die een belangrijke rol in de vereniging speelden: Willy Stigter en Mien Bardoel-Arts. Op de site van Vrouwenbelangen zijn nu herinneringspagina's geplaatst. In een nieuw dossier "In memoriam" (012) zullen we voortaan links naar dergelijke pagina's verzamelen.
  Emancipatiebeleid / Kamerstukken
 
  Bibliotheek / Wetenschap, vrouwenstudies
 
  Abonnementen op deze nieuwsbrief : inschrijven en opzeggen
 
  • Inschrijven en opzeggen kan via deze pagina van ListBot